Kiến thức quản trị

Rabiloo blog cung cấp kho tàng kiến thức về quản trị – yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp và làm nên giá trị của nhà quản lý. Quản trị bao gồm các hoạt động nhằm đạt được những mục đích sau:
  • Đảm bảo sự hoàn thành công việc của tất cả cá nhân trong doanh nghiệp
  • Thúc đẩy hiệu quả công việc của từng cá nhân trong tổ chức
  • Đạt được mục tiêu chung bằng cách phối hợp nguồn lực của tổ chức
Nếu bạn đang quản trị doanh nghiệp không hiệu quả hoặc đang bắt đầu phải quản lý đội nhóm của riêng mình, cùng khám phá từng kiến thức qua các bài viết của Rabiloo.